Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình đề nghị:

Đầu tư xây dựng tuyến đường từ Đài Truyền thanh (thôn Bản Bó) đến thôn Khun Hon để phục vụ cho việc đi lại và giao thương hàng hóa của nhân dân khu tái định cư thủy điện Tuyên Quang được dễ dàng, thuận tiện

TRẢ LỜI:

Tuyến đường từ Đài Truyền thanh (thôn Bản Bó) đến thôn Khun Hon, xã Thượng Lâm có chiều dài khoảng 1km, hiện tại chưa có đường, nhân dân khu tái định cư thủy điện Tuyên Quang đi lại bằng đường mòn dân sinh rất khó khăn.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải kiểm tra, rà soát, đề xuất bổ sung kế hoạch đầu tư công trình; đồng thời tham mưu cân đối, bố trí nguồn vốn để sớm đầu tư xây dựng tuyến đường đáp ứng nguyện vọng của cử tri.