Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình đề nghị:

Đầu tư xây dựng điện lưới Quốc gia cho 2 thôn Khau Cau và Nà Khậu, xã Phúc Yên để phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Hiện nay, huyện Lâm Bình chỉ còn 02 thôn này chưa có điện lưới quốc gia.

TRẢ LỜI:

Công trình đường dây và trạm biến áp cấp điện cho 02 thôn Khau Cau, Nà Khậu, xã Phúc Yên thuộc Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013-2020 do Sở Công Thương làm chủ đầu tư. Trong đó, xã Phúc Yên được đầu tư với quy mô: Xây dựng mới 8,6 km đường dây trung thế, 03 trạm biến áp và 14,08 km đường dây hạ thế nhằm cấp điện lưới Quốc gia cho các thôn chưa có điện thuộc xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình.

Sở Công Thương đã hoàn thành công tác khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công  và dự toán công trình cấp điện cho 02 thôn Khau Cau, Nà Khậu, xã Phúc Yên với tổng mức đầu tư khoảng 17 tỷ đồng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Tờ trình số 02/TTr-SCT ngày 18/01/2018. 

Ngày 29/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 276/UBND-CN gửi Bộ Công Thương về việc đăng ký vốn thực hiện dự án cấp điện nông thôn sử dụng vốn ODA do EU tài trợ đề nghị bổ sung nguồn vốn để triển khai thực hiện dự án. Khi được bố trí nguồn vốn, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai dự án cấp điện nông thôn cho nhân dân theo quy định.