Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình đề nghị:

Điện lực huyện Lâm Bình khi có kế hoạch cắt điện tu sửa, nâng cấp phải thông báo cho nhân dân biết để chủ động trong lao động, sản xuất.

TRẢ LỜI:

Trong thời gian vừa qua trên địa bàn huyện Na Hang và Lâm Bình đã tiến hành sửa chữa, nâng cấp lưới điện để đảm bảo vận hành an toàn. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện Điện lực Na Hang chưa nghiêm túc trong công tác thông báo tạm ngừng cấp điện cho nhân dân.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Công ty Điện lực Tuyên Quang chỉ đạo Điện Lực các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc việc thông báo tạm ngừng cấp điện khi sửa chữa, nâng cấp lưới điện theo quy định.