Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình đề nghị:

Công ty điện lực Tuyên Quang đầu tư xây dựng 01 trạm hạ thế tại thôn Bản Tha và kéo đường điện 0,4 kV vào khu vực Khuổi Nga, thôn Lung Luông cho nhóm hộ gia đình người dân tộc Mông (ý kiến này đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được xem xét, giải quyết).

TRẢ LỜI:

Hiện nay, nhân dân xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình đang được cấp điện qua 05 trạm biến áp, với tổng công suất 550kVA, chiều dài đường dây hạ áp 24,4 km và đang cấp điện cho 866/866 hộ, số hộ dân có lưới điện Quốc gia (đạt tỉ lệ 100%) thuộc 09/09 thôn trong xã.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, năm 2009 Công ty Điện lực Tuyên Quang tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn về ngành điện quản lý. Từ khi tiếp nhận lưới điện nông thôn, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã đầu tư cải tạo lưới điện nông thôn trong xã để đảm bảo vận hành an toàn, cung cấp điện cho nhân dân trong xã. Tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện của nhân dân trong khu vực.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Công ty Điện lực Tuyên Quang lập phương chống quá tải lưới điện nông thôn năm 2018 cho khu vực với quy mô: Xây dựng mới 0,4Km đường dây 35kV; 01 TBA 75kVA-35/0,4kV; 0,7km đường dây hạ thế; cải tạo 3,8 km đường dây hạ thế. Hiện tại, phương án chống quá tải đang trình Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phê duyệt để triển khai thực hiện theo quy định.