Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình đề nghị:

Tỉnh đoàn Tuyên Quang xem xét đầu tư xây dựng cầu Bản Tha, xã Hồng Quang để giúp nhân dân đi lại thuận tiện. Từ năm 2015, Tỉnh đoàn Tuyên Quang đã có chủ trương hỗ trợ đầu tư xây dựng 01 cây cầu tại thôn Bản Tha, xã Hồng Quang đến nay công trình vẫn chưa được thi công.

TRẢ LỜI:

Cầu Bản Tha, xã Hồng Quang được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 655-QĐ/TWĐTN ngày 21/10/2014 của Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về việc phê duyệt xây dựng cầu nông thôn tỉnh Tuyên Quang, cầu được xây dựng với quy mô khổ cầu Bcầu=2,50+(2x0,25)= 3m, chiều dài toàn cầu Lc=22,5m gồm 01 nhịp giản đơn Ln=15m, mặt cắt ngang gồm 02 dầm T cao 1m bằng BTCT C30, lớp phủ mặt cầu bê tông lưới thép C30 và giao Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tuyên Quang làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, do chưa bố trí được vốn để xây dựng nên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tạm dừng thi công 03 cầu trong đó có cầu Bản Tha, xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình (tại Quyết định số 1499-QĐ/TWĐTN-TNXP ngày 03/7/2017).