Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình đề nghị:

Ban di dân tái định cư tỉnh bố trí kinh phí đầu tư xây dựng 02 phòng lớp học tiểu học tại thôn Bản Phú thuộc chương trình 1766, hiện nay 02 phòng học tạm tại thôn đã xuống cấp nghiêm trọng không đảm bảo cho việc dạy và học của giáo viên và học sinh.

TRẢ LỜI:

Công trình nhà lớp học 2 phòng học tiểu học thôn Bản Phú, xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình có trong danh mục đầu tư tại Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo ưu tiên bố trí hạng mục này vào kế hoạch và đầu tư và xây dựng năm 2018 khi được Chính phủ giao chỉ tiêu kế hoạch vốn.