Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình đề nghị:

Thời kháng chiến có những người con quê hương xã Lăng Can đã cống hiến và ủng hộ vật chất cho Đảng, Nhà nước như: Ông Nguyễn Ngọc Tân, bà Nguyễn Thị Minh, thôn Đon Bả; ông Nguyễn Ngọc Minh, thôn Làng Chùa; ông Quan Ngọc Bút, thôn Nà Khà; ông Nguyễn Tòng Hiên, thôn Nặm Đíp. Để ghi danh và lưu giữ những công lao của những người đã tham gia ủng hộ cách mạng. Đề nghị các cấp có thẩm quyền rà soát, ghi danh và cấp giấy chứng nhận cho các đối tượng có công để truyền đời cho con cháu noi gương, học tập.

TRẢ LỜI:

Ngày 08/9/2017, Sở Nội vụ đã phối hợp với Phòng Nội vụ huyện Lâm Bình, Ủy ban nhân dân xã Lăng Can, huyện Lâm Bình mời 05 cử tri có ý kiến đến làm việc trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Lăng Can để làm rõ nội dung đã kiến nghị. Kết quả như sau:

Sau khi xem xét các giấy tờ của các cử tri đưa ra, gồm: Giấy ủng hộ huyện bộ Xuân Trường và giấy đóng góp quỹ “THAM GIA KHÁNG CHIẾN”; căn cứ quy định của pháp luật về việc thanh toán các khoản Nhà nước vay dân trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ thì các nội dung ủng hộ và đóng góp trên không thuộc diện Nhà nước vay tiền trong kháng chiến. Vì vậy Nhà nước không có trách nhiệm thanh toán tiền cho các cử tri.