Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình đề nghị:

Xem xét có giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với các hộ kinh doanh tự đóng tàu du lịch tự phát, người dân đã vay tiền ngân hàng để thuê thợ đóng 14 thuyền du lịch, tuy nhiên các tàu không đủ điều kiện đăng kiểm hoạt động, đến nay chưa có hướng dẫn cụ thể để các chủ thuyền khắc phục tình trạng trên (các hộ đã có đơn đề nghị; trong đó có 06 thuyền đã nộp tiền thiết kế 39,5 triệu đồng/thuyền cho Công ty Duy Hằng tại thị trấn Na Hang từ tháng 9/2023)

Tình trạng: Đã được trả lời nhưng do khó khăn về nguồn lực, cơ chế chính sách

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 55/BC-UBND ngày 29/3/2024 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giao thông vận tải đã làm việc với Ủy ban nhân dân các huyện Lâm Bình và Na Hang về nội dung kiến nghị của cử tri và đưa ra các giải pháp để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong công tác đăng kiểm phương tiện thủy nội địa trên địa bàn, chủ động làm việc với các Ban, ngành từ Trung ương, tới địa phương, có nhiều ý kiến tại các cuộc họp, đồng thời ban hành nhiều văn bản đề nghị các cơ quan chuyên môn có các giải pháp phù hợp mang tính chất đặc thù và xét tình hình thực tế để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho chủ các phương tiện thủy trên Lòng hồ Thủy điện Tuyên Quang. Bên cạnh đó đã có ý kiến đề nghị cơ quan chức năng nghiên cứu cho phép một số phương tiện được áp dụng theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về đóng phương tiện thủy cỡ nhỏ (giữ nguyên công xuất máy, kích thước các phương tiện), phải gia cường cơ cấu về sườn, đà ngang đáy, xà ngang boong và chỉ được phép chở tối đa 12 người, tuy nhiên chưa được Bộ Giao thông vận tải và Cục Đăng kiểm Việt Nam đồng ý.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xem xét, để giải quyết các nội dung theo yêu cầu của cử tri.