Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình đề nghị:

Quan tâm hỗ trợ kinh phí để tiếp tục xây dựng hết tuyến kênh từ Bó Chang ra thôn Nà Đông (chiều dài khoảng 500m). Năm 2022, Ban Di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang đã xây dựng kênh tưới tiêu và thoát lũ từ hồ Nà Va ra khu Bó Chang thôn Nà Đông. Hiện nay còn đoạn tuyến từ Bó Chang ra thôn Nà Đông vẫn là kênh đất, khi mưa lũ tràn vào ruộng ngập úng gây thiệt hại nhiều ruộng các hộ dân

Tình trạng: Đang tiếp tục giải quyết

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 55/BC-UBND ngày 29/3/2024 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7

Công trình đập và kênh tuyến từ Nà Va ra khu Bó Chang thôn Nà Đông nằm trong danh mục Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang tại Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ, do Ban Di dân tái định cư làm chủ đầu tư, được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 13/5/2021, với tổng mức đầu tư 2,0 tỷ đồng, công trình đã thi công và hoàn thiện bàn giao đưa vào khai thác sử dụng từ ngày 23/8/2022. Đối với tuyến kênh từ Bó Chang ra thôn Nà Đông, xã Thượng Lâm không nằm trong danh mục được phê duyệt do đó không có cơ sở để bố trí nguồn vốn đầu tư tuyến kênh này.  

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện đầu tư xây dựng công trình, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.