Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Bình An, huyện Lâm Bình đề nghị:

Sớm bàn giao Làng Thanh niên lập nghiệp về cho huyện hoặc xã quản lý và sử dụng, hiện nay công trình điện không đảm bảo an toàn, mặt bằng, cơ sở vật chất không có người trông coi, quản lý

TRẢ LỜI:
Theo Báo cáo số 241/BC-UBND ngày 05/11/2023 của UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Dự án Làng thanh niên lập nghiệp Bình An, tỉnh Tuyên Quang (là 01 trong 15 dự án trên địa bàn cả nước) được Ban Bí thư Trung ương Đoàn phê duyệt tại Quyết định số 977-QĐ/TWĐTN ngày 30/10/2015 với mục đích chủ yếu là hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên ổn định đời sống và phát triển kinh tế hộ gia đình bền vững; gắn với xây dựng và phát triển Lực lượng Thanh niên xung phong. Dự án do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn (Chủ đầu tư) triển khai thực hiện theo quy định. Tiến độ đến tháng 6/2021 đã hoàn thành 100% khối lượng các hạng mục đầu tư hạ tầng của dự án.

Căn cứ vào tình hình thực tế về biên chế Tổng đội Thanh niên xung phong tỉnh (đến tháng 01/2023, có 02 đồng chí cán bộ chuyên trách của Tổng đội đã chuyển công tác khác do chủ trương giải thể Tổng đội của cấp ủy tỉnh). Để giải quyết những khó khăn trong việc quản lý dự án, hiện nay dự án đã được tạm bàn giao cho Ủy ban nhân dân xã Bình An và Ban Giám hiệu trường Mầm non, Trường Tiểu học Bình An, huyện Lâm Bình và Công ty điện lực Na Hang quản lý một số hạng mục của dự án, đồng thời Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã có báo cáo đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đoàn xem xét phê duyệt quyết toán dự án và cho phép bàn giao dự án cho Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình quản lý ngay sau khi phê duyệt quyết toán theo quy định.