Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX (Chuyên đề lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo)
Cử tri Minh Quang (LB), huyện Lâm Bình đề nghị:

Xem xét giao biên chế cho các trường đủ định mức theo quy định. Theo quy định các trường chuyên biệt định mức giáo viên là 2,2 tuy nhiên hiện nay các trường chuyên biệt trên địa bàn chưa đảm bảo định mức trên dẫn đến khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. 

TRẢ LỜI:

* Về bổ sung biên chế giáo viên

- Năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tạm giao cho các cấp học trên địa bàn tỉnh 13.177 người, tăng 1.246 so với năm 2022 để bổ sung đội ngũ giáo viên cho các cấp học. Số lượng người làm việc đang giao phù hợp với số lượng người làm việc tỉnh được Trung ương giao và lộ trình tinh giản biên chế theo quy định. Trong đó, Ủy ban nhân dân huyện: Sơn Dương được giao 2.609 người làm việc (tăng 221 người so với năm 2022); Lâm Bình được giao 733 người (tăng 51 người so với năm 2022); thành phố Tuyên Quang được giao 1.405 người (tăng 170 người so với năm 2022). Việc giao số lượng người làm việc đối với từng đơn vị trường học thuộc phạm vi quản lý thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Năm học 2023-2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đang đề nghị Ban Tổ chức Trung ương bổ sung 1.156 người làm việc còn lại trong số lượng Bộ Chính trị bổ sung cho tỉnh giai đoạn 2022-2026 và đề nghị Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức Trung ương báo cáo Bộ Chính trị bổ sung 3.243 người làm việc còn thiếu theo định mức của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho tỉnh Tuyên Quang. Sau khi Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương bổ sung cho tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ phân bổ chỉ tiêu cho các huyện, thành phố để giao bổ sung cho các đơn vị trường học.

- Ngoài ra, để tháo gỡ khó khăn do thiếu giáo viên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định giao số lượng hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm học 2023-2024 là 1.207 người (ngoài số lượng người làm việc được giao). Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố giao số lượng hợp đồng lao động cụ thể cho các đơn vị trường học thuộc thẩm quyền quản lý để đáp ứng yêu cầu năm học mới.

* Về tuyển dụng, tiếp nhận viên chức giáo dục:

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt kế hoạch tuyển dụng, tiếp nhận viên chức 06 tháng đầu năm 2023 lĩnh vực giáo dục là 1.610 chỉ tiêu. Trong đó, huyện Sơn Dương là 320 chỉ tiêu (trong đó, Trường Tiểu học Văn phú là 01 chỉ tiêu; trường THCS Văn Phú là 03 chỉ tiêu; Trường THCS Sơn Nam là 02 chỉ tiêu; Trường Tiểu học Đăng Châu là 04 chỉ tiêu); huyện Lâm Bình là 91 chỉ tiêu (trong đó, Trường PTDTBT THCS Minh Quang là 02 chỉ tiêu; Trường tiểu học Phúc Sơn: 05 chỉ tiêu); thành phố Tuyên Quang là 142 chỉ tiêu.

- Đến nay, các cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2023 đã hoàn thành việc tổ chức xét tuyển viên chức năm 2023.

* Bên cạnh đó, ngày 12/7/2023, Sở Nội vụ đã ban hành Văn bản số 776/SNV-TCBC đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát, bố trí, sắp xếp trường, lớp, số học sinh/lớp năm học 2023-2024 phù hợp với quy định, cơ sở vật chất và xác định nhu cầu viên chức lãnh đạo, quản lý, giáo viên, nhân viên ở từng trường, từng môn học phù hợp quy mô trường, lớp năm học 2023-2024 và lộ trình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018; bố trí, sắp xếp viên chức, người lao động đảm bảo cân đối giữa các trường trong số lượng người làm việc được giao và khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ giáo viên các môn học.