Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình đề nghị:

Trong thời gian qua trên địa bàn thị trấn Lăng Can xảy ra nhiều đợt mưa lũ kéo dài, làm thiệt hại lớn về tài sản, hoa màu, đất sản xuất của nhân dân. Đề nghị tỉnh bố trí kinh phí xây kè chống sạt lở để bảo vệ diện tích đất sản xuất cho Nhân dân, cụ thể: - Kè chống sạt lở dọc bờ suối thuộc tổ dân phố Nặm Chá, Nặm Đíp, Nặm Cưởm, Đon Bả và Làng Chùa chiều dài khoảng 3.500m; kè từ cầu Lùng Loàng đến cầu sân vận động Bản Kè khoảng 1.800m. - Nâng cao thêm 1 mét đoạn tường kè dọc bờ suối khu vực Nà Thẳm, thị trấn Lăng Can với chiều dài khoảng 1000m do khu dân cư ở thấp, khi mưa, lũ to hay bị ngập, gây thiệt hại tài sản và ảnh hưởng cuộc sống của người dân.

TRẢ LỜI:

a) Đối với kiến nghị “Nâng cao thêm 1 mét đoạn tường kè dọc bờ suối khu vực Nà Thẳm, thị trấn Lăng Can với chiều dài khoảng 1.000m do khu dân cư ở thấp, khi mưa, lũ to hay bị ngập, gây thiệt hại tài sản và ảnh hưởng cuộc sống của người dân”: Theo thiết kế được duyệt thì cao trình đỉnh tuyến kè đã xây dựng tương đương với cao trình mặt đường dân sinh hiện có và phù hợp với địa hình khu vực với mục tiêu bảo vệ chống sạt lở bờ khi có lũ lớn chế độ dòng chảy của suối Nặm Chang khu vực này là tràn bãi. Nếu xây dựng kè để dòng chảy hoàn toàn trong lòng suối thì theo tính toán sơ bộ cần phải nâng cao độ đỉnh kè thêm từ 2-3m. Mặt khác kết cấu kè hiện tại không cho phép tôn cao thêm như vậy vì không đảm bảo yêu cầu chịu lực đồng thời sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc thoát nước từ trong kè ra suối khi có mưa lũ lớn. Vì vậy kiến nghị nâng cao 1mét tường kè là không thực hiện được và không phù hợp với địa hình thực tế.

b) Đối với kiến nghị xây dựng “Kè chống sạt lở dọc bờ suối thuộc tổ dân phố Nặm Chá, Nặm Đíp, Nặm Cưởm, Đon Bả và Làng Chùa chiều dài khoảng 3.500m; kè từ cầu Lùng Loàng đến cầu sân vận động Bản Kè khoảng 1.800m”: Dự án kè chống sạt lở dọc bờ suối thuộc tổ dân phố Nặm Đíp, Nà Khà, Làng Chùa thị trấn Lăng Can đã có trong danh mục dự án chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2021-2025 (tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Tuyên Quang). Dự án đã được thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại Báo cáo số 834/BC-HĐTD ngày 24/11/2020 của Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư với quy mô xây dựng khoảng 7000m kè và kinh phí đầu tư dự kiến 98tỷ đồng (Dự án đã được bố trí 200 triệu đồng tại Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 7/9/2020 của UBND tỉnh để lập các thủ tục chuẩn bị đầu tư). Tuy nhiên do quy mô và kinh phí đầu tư công trình lớn, trong khi nguồn vốn ngân sách của tỉnh gặp nhiều khó khăn nên đến nay chưa bố trí được kế hoạch vốn để đầu tư xây dựng.