Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình đề nghị:

Ban di dân tỉnh bố trí nguồn vốn để làm tuyến đường dọc bờ suối từ cầu Lũng Loàng đến sân vận động Bản Kè, chiều dài khoảng 1800m để đảm bảo thuận lợi cho các hộ tái định cư thủy điện Tuyên Quang tại Tổ dân phố Phai Tre B. Hiện nay các hộ này đang canh tác, sản xuất ở khu vực Nà Thoi, Vằng Tèo, gặp nhiều khó khăn do đất sản xuất ở xa đường nội đồng.

TRẢ LỜI:

Công trình đường dọc bờ suối từ cầu Lũng Loàng đến sân vận động Bản Kè (chiều dài khoảng 1.800 m), hiện chưa có trong danh mục đầu tư của Đề án di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Do vậy, Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang không có cơ sở tham mưu việc bố trí nguồn vốn của Đề án di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang để đầu tư.