Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
Cử tri Phúc Sơn (LB), huyện Lâm Bình đề nghị:

Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch xây dựng Cụm Công nghiệp tại thôn Đồng Tiến, xã Phúc Sơn, huyện Lâm Bình, để kêu gọi, thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy công nghiệp, sản xuất chế biến nông sản, giải quyết việc làm, thu nhập cho con em Nhân dân trong vùng.

TRẢ LỜI:

Cụm công nghiệp Phúc Sơn, huyện Lâm Bình được bổ sung, tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hiện nay, Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang trong quá trình triển khai hoàn thiện để trình Chính phủ phê duyệt. Sau khi Quy hoạch tỉnh được phê duyệt, Sở Công Thương sẽ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND huyện Lâm Bình tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện thành lập Cụm công nghiệp Phúc Sơn theo quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP, Nghị định số 66/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công Thương.