Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
Cử tri Phúc Sơn (LB), huyện Lâm Bình đề nghị:

Đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường ĐT 188, đoạn từ xã Phúc Sơn đến huyện Lâm Bình, để thuận lợi cho người dân và phương tiện lưu thông trên tuyến đường này.

TRẢ LỜI:

Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến ĐT.188 đoạn Km48+00 ÷ Km86+300, huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang đang triển khai thi công cơ bản đảm bảo tiến độ theo Hợp đồng đã ký kết, gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn I, đoạn từ Km49+00 – Km71+954, thời gian thi công 24 tháng dự kiến hoàn thành trong quý II/2023, tuy nhiên Sở đang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ để quyết tâm hoàn thành vào tháng 10/2022; Giai đoạn II, đoạn từ Km48+00 - Km49+00 và đoạn từ Km71+954 - Km86+300 (đoạn từ xã Phúc Sơn đến huyện Lâm Bình), thời gian thi công 24 tháng, hoàn thành tháng 3/2024, tuy nhiên Sở đang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ để phấn đấu hết năm 2022 cơ bản hoàn thành nền đường và đến quý III/2023 hoàn thành mặt đường. Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, Sở Giao thông vận tải tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc Ban Quản lý dự án, các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị thi công đẩy nhanh tiến độ phấn đấu sớm hoàn thành đưa công trình vào khai thác, sử dụng. Trong quá trình thi công phải đảm bảo giao thông thông suốt thuận lợi cho việc đi lại của Nhân dân. Tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh bố trí đủ nguồn vốn để sớm hoàn thành đưa công trình vào khai thác, sử dụng phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân.