Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình đề nghị:

Trên địa bàn xã Thượng Lâm có hồ Thôm Va tại thôn Nà Va, diện tích 8,1 ha hiện nay diện tích sử dụng chứa nước 1,5 ha, còn lại là sình lầy, hoang hóa. Đề nghị cấp có thẩm quyền đầu tư, nạo vét bùn để có diện tích chứa nước phục vụ sản xuất gắn với trồng sen để quảng bá phát triển du lịch tại địa phương.

TRẢ LỜI:

Công trình hồ chứa Thôm Va diện tích khoảng 08 ha có chức năng chứa nước, tạo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất cho khoảng 07 ha diện tích lúa của thôn Nà Va và thôn Nà Đông, xã Thượng Lâm. Hiện nay phần lớn diện tích lòng hồ bị bùn đất bồi lắng làm giảm dung tích trữ nước, ảnh hưởng đến nguồn nước tưới phục vụ sản xuất của nhân dân. Việc kiến nghị của cử tri về đầu tư, nạo vét bùn công trình hồ chứa Thôm Va là cần thiết và chính đáng. Tuy nhiên, do chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn nên chưa bố trí được nguồn kinh phí để thực hiện. 
Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Thượng Lâm điều chỉnh diện tích khu hồ là đất thương mại, dịch vụ thuộc quỹ đất 5% của xã trong quy hoạch sử dụng đất của xã giai đoạn 2021-2030; đồng thời tổ chức tốt việc quản lý, vận hành hồ chứa, thực hiện điều tiết nước tưới hợp lý, tiết kiệm, bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi để sửa chữa, khắc phục các vị trí hư hỏng để đảm bảo dẫn nước phục vụ sản xuất; đồng thời xem xét đề xuất bổ sung công trình vào danh mục đầu tư công giai đoạn tiếp theo để có cơ sở huy động nguồn lực đầu tư nâng cấp công trình.