Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình đề nghị:

Xem xét thiết kế lát gạch vỉa hè đoạn trung tâm xã Thổ Bình (chiều dài khoảng 2 km) đối với tuyến đường ĐT188 đang thi công do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư đang thi công.

TRẢ LỜI:

Về kiến nghị của cử tri xã Thổ Bình đề nghị xem xét thiết kế lát gạch vỉa hè đoạn trung tâm xã Thổ Bình (chiều dài khoảng 2km) đối với tuyến đường ĐT.188 (dự án đang triển khai thi công), nội dung này Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 2478/UBND-KT ngày 30/6/2022 giao Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải (Chủ đầu tư) chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Thổ Bình tổ chức họp các hộ dân liên quan thống nhất về giải phóng mặt bằng để xây dựng tô toa, vỉa hè tuyến đường ĐT.188 để bàn giao cho Chủ đầu tư (việc thực hiện thông qua hình thức tự nguyện giải phóng mặt bằng, tự nguyện hiến đất của các hộ bám mặt đường). Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông vận tải tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình hoàn thành các thủ tục theo quy định để điều chỉnh, bổ sung các hạng mục nêu trên vào dự án đáp ứng nguyện vọng của cử tri.