Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Minh Quang (LB), huyện Lâm Bình đề nghị:

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí vốn để khởi công đoạn còn lại từ Km71+954 - Km 86+300 (đoạn từ trụ sở xã Phúc Sơn đến xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình) thuộc Dự án Đường ĐT.188; hiện nay, Dự án đã phê duyệt dự toán và thiết kế bản vẽ thi công; năm 2020 tỉnh mới bố trí vốn khởi công đoạn từ huyện Chiêm Hóa đến Ủy ban nhân dân xã Phúc Sơn; năm 2021 chưa bố trí vốn khởi công đoạn còn lại.

TRẢ LỜI:

Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐT.188 đoạn Km48+00÷Km86+300, huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang có tổng mức đầu tư được duyệt là 598,878 tỷ đồng. Giai đoạn 1 thi công đoạn tuyến từ Km49+00 đến Km71+954, giá trị dự toán được duyệt là 440,410 tỷ đồng, khởi công xây dựng tháng 11/2020, thời gian thi công 24 tháng; kế hoạch vốn đã bố trí 150,1 tỷ đồng (năm 2020 là 30,1 tỷ đồng; năm 2021 là 120 tỷ đồng); lũy kế giải ngân đến ngày 10/9/2021 là 145,769/150,1 tỷ đồng (năm 2020: 30,1/30,1 tỷ đồng; dự kiến năm 2021: 120/120 tỷ đồng, đạt 100%). Hiện nay công tác giải phóng mặt bằng cơ bản xong, các nhà thầu đang tập trung thi công các mũi; đảm bảo thi công cơ bản hoàn thành phần nền đường, công trình thoát nước để phục vụ đi lại của nhân dân.

Đề nghị của cử tri về việc bố trí vốn để khởi công đoạn còn lại từ Km71+954 - Km 86+300 là cần thiết, tuy nhiên Dự án thực hiện theo lộ trình, đoạn tuyến nêu trên sẽ tiếp tục được bố trí vốn thực hiện trong thời gian tới đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.