Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Minh Quang (LB), huyện Lâm Bình đề nghị:

Xem xét xây dựng công trình phai Giàng, thôn Nà Giàng. Hiện nay cánh đồng Nà Giàng đang thiếu nước sản xuất.

TRẢ LỜI:

Hiện nay, cánh đồng Nà Giàng, xã Minh Quang đang lấy nước sản xuất từ công trình đập Vằng Áng xã Thổ Bình do Ban Quản lý công trình thủy lợi xã Thổ Bình quản lý.

Vị trí cử tri đề nghị xây dựng công trình Phai Giàng, thôn Nà Giàng tại khu vực xi phông qua suối thuộc hệ thống kênh Vằng Áng có diện tích lưu vực lớn, nguồn nước dồi dào. Tuy nhiên, điều kiện địa hình, địa chất khu vực tương đối phức tạp, dòng suối chảy quanh co và có tình trạng đổi dòng bất lợi trong việc xây dựng công trình, bờ tả là đồi cao và đường liên xã, bờ hữu là thềm bãi do suối đã đổi dòng bồi lấp, chênh cao giữa mặt ruộng và đáy suối từ 1,5 đến 2m, dòng chảy không ổn định luôn có xu hướng thay đổi vì vậy không phù hợp xây dựng đập kiên cố. Mặt khác, Ủy ban nhân dân xã Minh Quang đề nghị không đầu tư xây dựng công trình Phai Giàng như ý kiến cử tri mà đề nghị xem xét, sửa chữa, nâng cấp tuyến kênh chính đập Vằng Áng để đảm bảo đủ nước phục vụ sản xuất thôn Nà Giàng, Nà Trình (Công trình đã có trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 huyện Lâm Bình).

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình:

+ Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã Thổ Bình, Minh Quang, Ban Quản lý công trình thủy lợi các xã Thổ Bình, Minh Quang phối hợp chặt chẽ trong công tác điều tiết, phân phối nước đập Vằng Áng hợp lý, hiệu quả, trong đó phải thực hiện xây dựng lịch cấp nước phục vụ sản xuất của đập Vằng Áng chi tiết, cụ thể và tổ chức thực hiện điều tiết, phân phối nước cho từng khu ruộng theo nguyên tắc ưu tiên tưới khu vực cao, xa trước, gần thuận lợi sau; sử dụng hiệu quả kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi để tổ chức nạo vét, phát dọn kênh mương, đắp đất mang kênh, sửa chữa xử lý các vị trí rò rỉ mất nước, vận hành trạm bơm dã chiến đảm bảo sản xuất cho khu vực thiếu nước thôn Nà Giàng; xử lý các hành vi vi phạm hành lang bảo vệ công trình như trồng cây lâu năm sát bờ kênh gây hư hỏng kênh, tự tiện đắp chặn kênh lấy nước, xây be cao thành kênh,... rà soát các tuyến kênh xung yếu, lựa chọn mặt cắt phù hợp để kiên cố hóa kênh mương theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

+ Sắp xếp thứ tự ưu tiên, bố trí nguồn vốn để nâng cấp tuyến kênh từ xã Thổ Bình đi Nà Giàng, xã Minh Quang theo kế hoạch đầu tư công trung hạn của huyện Lâm Bình giai đoạn 2021-2025 đã được duyệt.