Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
Cử tri Xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình đề nghị:

Sở Tài nguyên và Môi trường bố trí cán bộ tại bộ phận một cửa của huyện Lâm Bình, để tiếp nhận, hướng dẫn nhân dân thực hiện các thủ tục giao dịch, tạo điều kiện thuận tiện cho nhân dân. Cử tri phản ánh, từ tháng 8 năm 2021, Văn phòng đăng ký đất đai các huyện: Chiêm Hóa, Na Hang và Lâm Bình sáp nhập thành Văn phòng đăng ký đất đai khu vực (Chiêm Hóa, Na Hang và Lâm Bình) đặt trụ sở tại thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, đây là chủ trương nhằm giảm đầu mối cơ quan, giảm biên chế theo tinh thần của Trung ương. Tuy nhiên, với điều kiện đi lại khó khăn như hiện nay, nhất là một số thôn vùng sâu, vùng xa của huyện Lâm Bình và huyện Na Hang, là khu vực trình độ dân trí còn thấp, chưa thể đáp ứng việc sử dụng dịch vụ công mức độ 3, 4 hay là qua hệ thống Bưu chính công ích nên khi có phát sinh giao dịch người dân phải đi lại vất vả và mất rất nhiều thời gian.

TRẢ LỜI:

Ngày 04/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 429/QĐ-UBND về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang; trong đó: Hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường gồm Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và 04 chi nhánh. Đối với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực Chiêm Hóa - Na Hang - Lâm Bình (Hợp nhất 03 chi nhánh: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Na Hang; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lâm Bình và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chiêm Hóa) có trụ sở làm việc tại thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, với 07 viên chức trong biên chế. Do vậy việc bố trí viên chức để tiếp nhận, hướng dẫn hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện Lâm Bình và huyện Na Hang gặp khó khăn.

Để tạo điều kiện thuận lợi và kịp thời đáp ứng nhu cầu thực hiện quyền của nhân dân, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký Thỏa thuận hợp tác số 1299/TTHT/STNMT-BĐTTQ ngày 27/7/2021 với Bưu điện tỉnh trong cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích, là cánh tay nối dài của cơ quan hành chính các cấp. Theo đó, người dân có thể chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến và gửi hồ sơ gốc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc đến các điểm Bưu điện Văn hóa xã, Bưu cục gần nhất để được hướng dẫn đăng ký, nộp hồ sơ và nhận kết quả tại nhà.

Ngày 15/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang, quy định việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết các thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh; các sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời, ngày 16/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản 4129/UBND-THCBKS chỉ đạo các sở, ban, ngành thực hiện việc giải thể Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để chuyển đến thực hiện tại Trung tâm theo Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân trong việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai theo đúng quy định.