Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ nhất, trước kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình; Xã Đức Ninh, Xã Bằng Cốc, huyện Hàm Yên; Xã Đại Phú, huyện Sơn Dương; Xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn; Xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên; Nhiệm vụ, quyền hạn, huyện Đoàn ĐB Quốc hội đề nghị:

Nâng mức khoán chi cho các thôn, tổ dân phố và phụ cấp của các chức danh trưởng các đoàn thể của thôn, tổ dân phố.

TRẢ LỜI:

Hiện nay, Sở Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, trong đó có dự kiến tăng mức khoán chi cho các thôn, tổ dân phố và phụ cấp của các chức danh trưởng các đoàn thể của thôn, tổ dân phố. Dự thảo Nghị quyết dự kiến sẽ được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 3 và áp dụng từ ngày 01/01/2022.