Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình đề nghị:

Khẩn trương làm rãnh thoát nước mưa, nước thải tuyến đường Lăng Can- Xuân Lập, tránh gây ô nhiễm môi trường

TRẢ LỜI:

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giao thông Vận tải đã yêu cầu các đơn vị liên quan thiết kế rà soát, bổ sung các vị trí rãnh thoát nước thuộc công trình đường Lăng Can - Xuân Lập, huyện Lâm Bình (Giai đoạn 1: Xây dựng đoạn tuyến từ Km0+693,91 đến Km5+152,12), lập hồ sơ thiết kế điều chỉnh bổ sung trình phê duyệt. Hiện nay, các nhà thầu đang tập trung thiết bị, nhân lực và tranh thủ thời tiết thuận lợi phấn đấu thi công hoàn thành các hạng mục công trình theo kế hoạch vốn.