Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ nhất, trước kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình đề nghị:

Đầu tư công trình cấp nước sinh hoạt cho nhân dân tại một số khu dân cư thuộc thôn Nặm Chá chưa có nước sinh hoạt và xây kè chống sạt lở hai bên bờ suối Nặm Chang, suối Nặm Chá hiện nay đã sạt, làm ảnh hưởng đến đường bê tông nội đồng, mương tưới và đất sản xuất của nhân dân.

TRẢ LỜI:

* Về đề nghị đầu tư công trình cấp nước sinh hoạt cho nhân dân tại một số khu dân cư thuộc thôn Nặm Chá chưa có nước sinh hoạt:

Công trình Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xã Thổ Bình, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình với quy mô cấp nước sinh hoạt cho 1.076 hộ dân (xã Thổ Bình 397 hộ, xã Lăng Can 679 hộ) được khởi công xây dựng từ tháng 4/2019; hiện nay, công trình đã thi công hoàn thành các hạng mục theo thiết kế, đang trong quá trình vận hành chạy thử tạm bàn giao để đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, sau khi công trình được xây dựng hoàn thành, do nhu cầu sử dụng nước của các hộ dân tăng, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (chủ đầu tư) đã trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh bổ sung quy mô đầu tư xây dựng, phát sinh tăng 128 hộ gia đình và các cơ quan trường học trên địa bàn thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình (trong đó có 43 hộ thuộc thôn Nặm Chá) và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư phần phát sinh tại Văn bản số 2839/UBND-ĐTXD ngày 12/9/2020. Hiện tại, đang chuẩn bị mặt bằng để triển khai thi công xây dựng phần bổ sung, dự kiến hoàn thành trong quý IV năm 2021.

* Về đề nghị xây kè chống sạt lở hai bên bờ suối Nặm Chang: Dự án Kè bờ suối Nặm Chang bảo vệ khu trung tâm hành chính huyện Lâm Bình:

Dự án Kè bờ suối Nặm Chang bảo vệ khu trung tâm hành chính huyện Lâm Bình được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 861/QĐ-CT ngày 03/8/2012 và phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư tại Quyết định số 1609/QĐ-UBND ngày 31/12/2019, với tổng mức đầu tư là 150.132,949 triệu đồng; vốn đã bố trí đến hết năm 2020 là 33.517 triệu đồng. Giai đoạn 2021-2025, dự án dự kiến bố trí vốn là 27.000 triệu đồng.

Thực hiện Văn bản số 3882/BKHĐT-KTĐPLT ngày 21/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ý kiến về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Tuyên Quang (lần 2); trong đó nêu rõ đối với 15 dự án (bao gồm dự án Kè bờ suối Nặm Chang bảo vệ khu trung tâm hành chính huyện Lâm Bình) hoàn thành, chuyển tiếp có mức vốn bố trí cho các dự án này trong giai đoạn 2021-2025 cộng với lũy kế bố trí vốn ngân sách Trung ương đến năm 2020 còn thiếu so với tổng mức đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh đang chỉ đạo chủ đầu tư rà soát, điều chỉnh lại quy mô của dự án đảm bảo phù hợp với vốn đầu tư công được giao giai đoạn 2016-2020 và vốn đầu tư công được dự kiến giai đoạn 2021-2025 trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

* Về đề nghị xây kè chống sạt lở hai bên bờ suối Nặm Chá: Dự án kè bờ suối thôn Nặm Đíp, Làng Chùa, Nà Khà, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình:

Kè chống sạt lở hai bên bờ suối Nặm Chá thuộc Dự án kè bờ suối thôn Nặm Đíp, Làng Chùa, Nà Khà, thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình đã có trong danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Tuyên Quang. Tuy nhiên, hiện nay tỉnh chưa cân đối được kinh phí để thực hiện dự án. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu đề xuất nguồn vốn để triển khai thực hiện dự án nêu trên trong thời gian sớm nhất.