Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ nhất, trước kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIX
Cử tri Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình đề nghị:

Xây dựng kênh mương tuyến (Đán Nhang) từ thôn Nặm Đíp đến khu ruộng của thôn Nà Khà, kích cỡ kênh mương hiện nay 30cm x 30cm quá bé không đủ nước tưới tiêu cho đồng ruộng của các thôn Nặm Đíp, Nà Khà, Làng Chùa.

TRẢ LỜI:

Tuyến kênh Đán Nhang thuộc công trình đập xây Vằng Chùa, thôn Nặm Đíp có chiều dài 2.456m, hiện đang phục vụ tưới cho 55,084ha lúa 2 vụ và 1,521ha nuôi trồng thủy sản. Hiện tại toàn bộ tuyến kênh vẫn đang cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, do việc đầu tư xây dựng tuyến kênh bằng nhiều nguồn vốn vào nhiều thời điểm khác nhau nên không đồng bộ từ đầu tuyến đến cuối tuyến, trong đó đoạn kênh bê tông dài 323m mặt cắt (30x30)cm được xây dựng xen kẹp giữa 2 đoạn kênh có mặt cắt (40x40)cm, dẫn đến tuyến kênh không đảm bảo vận chuyển lưu lượng nước theo thiết kế của công trình, gây thiếu nước cho diện tích sản xuất nông nghiệp cuối tuyến kênh của các tổ dân phố Nặm Đíp, Nà Khà, Làng Chùa.

Để tuyến kênh nêu trên phát huy hiệu quả phục vụ sản xuất, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình:

- Trước mắt, chỉ đạo Ban Quản lý công trình thủy lợi thị trấn Lăng Can thường xuyên nạo vét, phát dọn, khơi thông dòng chảy để tuyến kênh thông thoáng đảm bảo dẫn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

- Về lâu dài, tổ chức kiểm tra, khảo sát, lựa chọn mặt cắt kênh phù hợp và xác định cụ thể khối lượng cấu kiện kênh cần sử dụng; gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt kế hoạch để đầu tư xây dựng trong năm 2022.