Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình đề nghị:

Trả lời rõ cho cử tri biết về thời gian khởi công xây dựng cầu qua suối tại khu vực Vằng Áng, xã Thổ Bình, để đảm bảo thuận tiện cho việc đi lại của nhân dân trong khu vực (Sở Giao thông vận tải đã khảo sát từ đầu năm 2016, tuy nhiên vẫn chưa thấy khởi công)

TRẢ LỜI:

Cầu Vằng Áng, xã Thổ Bình thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh (LRAMP) được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 622/QĐ-BGTVT ngày 02/3/2016 và Tổng cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận danh mục đầu tư xây dựng 50 cầu dân sinh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang tại văn bản số 3721/TCĐBVN-CQLXDĐB ngày 21/7/2016. Theo kế hoạch cầu sẽ triển khai thi công trong giai đoạn năm 2017 - 2018.