Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình đề nghị:

Xây dựng trả lại nhà văn hóa thôn, điểm trường tiểu học và điểm trường mầm non cho xã, do quá trình giải phóng mặt bằng để thi công tuyến đường 279 đoạn qua xã Hồng Quang

TRẢ LỜI:

Năm 2007, quá trình thi công xây dựng công trình đường Quốc lộ 279 đi qua địa bàn xã Hồng Quang đã làm ảnh hưởng đến 05 hạng mục công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã: Công trình thủy lợi Nậm Lương; Công trình thủy lợi Nà Nác; Công trình thủy lợi Pác Há; Công trình nhà lớp học Tiểu học và Mầm non thôn Lung Luông; Công trình nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Lung Luông.

Ngày 03/12/2009, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2414/QĐ-CT về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình để khắc phục ảnh hưởng do xây dựng Quốc lộ 279 qua địa bàn các xã Hồng Quang, Minh Quang, Phúc Sơn huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang; trong đó có 05 hạng mục công trình ảnh hưởng thi công đường Quốc lộ 279 nêu trên do Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa làm Chủ đầu tư.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa xem xét, giải quyết nội dung đề nghị của cử tri, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.