Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình đề nghị:

Nhà nước có quy định bảo vệ quyền lợi cho người lao động đối với các trường hợp thanh niên đi làm việc tại các doanh nghiệp, hiện nay khi về chấp hành lệnh khám nghĩa vụ quân sự thì bị doanh nghiệp trừ gấp đôi tiền lương, gây thiệt thòi cho người lao động.

TRẢ LỜI:

Theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành không có quy định người lao động làm việc tại doanh nghiệp nghỉ việc về địa phương tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương khi đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự theo quy định tại khoản 3, Điều 116 Bộ luật Lao động năm 2012. Đối với trường hợp người lao động tự ý nghỉ việc không báo rõ lý do với người sử dụng lao động (trước khi nghỉ việc tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự) làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp được áp dụng biện pháp xử lý kỷ luật với người lao động nhưng không được áp dụng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động theo quy định tại khoản 2, Điều 128 Bộ luật Lao động năm 2012.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý.

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người lao động và người sử dụng lao động về pháp luật lao động.