Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình đề nghị:

Khẩn trương kéo đường dây điện vào khu Khuổi Vát, thôn Phai Tre A; khu Nà Cha, thôn Đon Bả để phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân (cột điện đã được chôn xong từ năm 2018).

TRẢ LỜI:

Về nội dung này, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã chỉ đạo Điện lực Na Hang lập phương án gửi về Công ty để phê duyệt, cấp vật tư (gồm dây dẫn và các phụ kiện kèm theo), thực hiện xong trong quý IV/2020.