Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình đề nghị:

Kéo đường dây điện 0,4 kV đi vào khu Thác Én, thôn Bản Khiển để nhân dân có điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất, hiện nay lưới điện do nhân dân tự kéo đã xuống cấp trầm trọng không đảm bảo an toàn và nhu cầu sử dụng điện của nhân dân.

TRẢ LỜI:

Khu vực Thác Én thôn Bản Khiển gồm có 06 hộ dân đang sinh sống, được cấp điện tại vị trí cột số 17-9, lộ 2 sau Trạm biến áp Lăng Can 1. Đường dây sau công tơ là tài sản của khách hàng, do các hộ dân tự đầu tư kéo về gia đình để sử dụng và có trách nhiệm bảo quản, đầu tư, sửa chữa, thay mới khi đường dây bị xuống cấp, hư hỏng trong quá trình sử dụng để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị sử dụng điện. Về lâu dài, khi bố trí được nguồn vốn ngành điện sẽ lập phương án đầu tư, cải tạo, nâng cấp lưới điện trên địa bàn xã sẽ tiến hành xây dựng thêm đường dây vào đến gần các hộ dân khu Thác Én, để phục vụ cho nhân dân. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Công ty Điện lực Tuyên Quang xem xét cân đối bố trí nguồn vốn để sớm nâng cấp lưới điện trên địa bàn xã để đảm bảo an toàn phục vụ sinh hoạt, sản xuất cho nhân dân.