Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình đề nghị:

Khẩn trương kiểm tra, sửa chữa công trình nước sạch Đon Bả - Nà Cha, hiện nay một số đoạn ống đã hư hỏng xuống cấp, không cung cấp đủ nước sinh hoạt cho nhân dân.

TRẢ LỜI:

Công trình Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xã Thổ Bình, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 27/12/2018, phê duyệt chủ trương đầu tư phần phát sinh tại Văn bản số 2839/UBND-ĐTXD ngày 12/9/2020. Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 4/2019, hiện nay, chủ đầu tư (Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn) đang thực hiện các bước lập hồ sơ thiết kế phần phát sinh tăng 128 hộ gia đình và các cơ quan trường học trên địa bàn xã Lăng Can, huyện Lâm Bình theo quy định.