Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình đề nghị:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương kiểm tra, có giải pháp khắc phục công trình nước sạch tại thôn Nặm Đíp đã làm xong nhưng chưa được đưa vào sử dụng, hiện nay một số đoạn ống chôn quá nông không đảm bảo an toàn, đầu ra đường ống dẫn nước đến các hộ gia đình quá xa.

TRẢ LỜI:

Công trình Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xã Thổ Bình, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 27/12/2018, phê duyệt chủ trương đầu tư phần phát sinh tại Văn bản số 2839/UBND-ĐTXD ngày 12/9/2020. Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 4/2019, hiện nay chủ đầu tư (Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn) đang thực hiện các bước lập hồ sơ thiết kế phần phát sinh tăng 128 hộ gia đình và các cơ quan trường học trên địa bàn xã Lăng Can, huyện Lâm Bình theo quy định.

Một số đoạn ống của công trình nằm trong phạm vi thi công của Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông từ cầu Ta Tè, thôn Nặm Đíp, xã Lăng Can đến chân đèo Kéo Nàng, xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình. Vì vậy, chủ đầu tư đang chỉ đạo đơn vị thi công thực hiện di chuyển, lắp đặt lại các đoạn ống này theo đúng thiết kế đã được phê duyệt để cấp nước phục vụ nhân dân.