Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình đề nghị:

Đầu tư cầu qua suối và đường đi vào khu Lùng Loàng (khu di dân tái định cư thôn Phai Tre B), hiện nay cầu tràn, tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng không đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông.

TRẢ LỜI:

Cầu qua suối Lùng Loàng được đầu tư xây dựng năm 2010 bằng nguồn vốn di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang. Mùa mưa lũ nước dâng cao không thể đi lại được đặc biệt là các cháu đi học rất khó khăn. Đề nghị của cử tri là chính đáng. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình sớm hoàn thiện thủ tục cần thiết để thực hiện đầu tư xây dựng theo quy định.

Tuyến đường giao thông từ đường ĐT.188 đến cầu tràn có chiều dài khoảng 700m được đầu tư xây dựng năm 2010 bằng nguồn vốn di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang hiện nay đã xuống cấp, đi lại khó khăn. Đề nghị của cử tri là chính đáng. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình xem xét, huy động, lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư trong giai đoạn 2021-2025.