Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình đề nghị:

Hiện nay, chế độ, chính sách hỗ trợ sau dịch Covid-19 không công bằng. Vì chỉ có hộ nghèo và hộ cận nghèo được hưởng, còn các hộ trung bình, hộ trung bình khá cũng đều chấp hành, chung tay thực hiện phòng dịch bệnh tốt, cũng ốm đau, bệnh tật, nghỉ việc như người nghèo nhưng không được hỗ trợ. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, có chính sách hỗ trợ sau dịch Covid-19 cho người dân được hưởng như nhau, không phân biệt giàu nghèo.

TRẢ LỜI:

Căn cứ quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, với mục đích chia sẻ khó khăn, đảm bảo cuộc sống của nhân dân, người lao động, góp phần ổn định xã hội Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg quy định các chính sách, trong đó tập trung vào hỗ trợ cho những người bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm, gặp khó khăn không đảm bảo mức sống tối thiểu do chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, gồm các đối tượng như: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người có công, người lao động bị mất việc làm,...

Trong thời gian qua, đại dịch Covid-19 đã hoành hành ở nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế toàn cầuvà tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội, đến đời sống nhân dân trong nước. Những tác động nêu trên làm cho nền kinh tế nước ta gặp rất nhiều khó khăn, ngân sách nhà nước rất hạn chế, chính vì vậy đến nay, Chính phủ mới chỉ hỗ trợ được những đối tượng nêu trên, chưa có chính sách hỗ trợ cho các tất cả người dân, hay các đối tượng khác bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Để các cấp, các ngành và người dân hiểu rõ hơn các chính sách của Đảng và Nhà nước về hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid -19, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiếp tục tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 đến nhân dân địa phương để nhân dân hiểu rõ và tiếp tục chung tay cùng Chính phủ thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống đại dịch Covid-19.