Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình đề nghị:

Kiểm tra việc khai thác Quặng Ăngtymon của Công ty cổ phần khoáng sản Bảo Âu tại khu vực Khuổi Lung - Bản Vén, thôn Nặm Đíp. Nếu còn khai thác thì khẩn trương khai thác sau đó hoàn trả mặt bằng cấp đất cho nhân dân để nhân dân có đất sản xuất, nếu công ty không khai thác thì đề nghị nhà nước giao đất cho các hộ quản lý và sản xuất, vì hiện nay đa số các hộ dân đều thiếu đất sản xuất.

TRẢ LỜI:

Ngày 22/8/2011, Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 36/GP-UBND cho Công ty cổ phần khoáng sản Bảo Âu thực hiện khai thác quặng antimon tại thôn Nặm Đíp, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình; với thời hạn Giấy phép khai thác 12 năm.

Ngày 10/7/2017, Công ty cổ phần khoáng sản Bảo Âu có Văn bản số 60/CV-BA về việc dừng khai thác và trả lại giấy phép khai thác quặng antimon tại điểm quặng antimon Lăng Can, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình với lý do: sau khi khảo sát, đánh giá lại trữ lượng quặng antimon tại điểm mỏ Lăng Can còn lại nhỏ nếu tiếp tục khai thác sẽ không có hiệu quả kinh tế.

Ngày 14/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản số 2165/UBND-TNMT giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Công ty cổ phần khoáng sản Bảo Âu thực hiện các thủ tục đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.