Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình đề nghị:

Giao rừng sản xuất cho nhân dân canh tác, hiện nay một số hộ dân thuộc diện di dân hạ sơn chưa được cấp đất rừng sản xuất.

TRẢ LỜI:

Kết quả kiểm tra, xác minh ý kiến cử tri: Năm 2000 Ủy ban nhân dân huyện Na Hang có chủ trương di chuyển các hộ gia đình ở thôn Khau Mây về tái định cư tại thôn Khau Quang. Trong các hộ gia đình di chuyển hiện nay còn 03 hộ có đất rừng sản xuất, gồm: Hộ gia đình ông Bàn Thừa Chiều, hộ gia đình bà Bàn Thị Ghển và hộ ông Bàn Thừa Phẩm.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, Ủy ban nhân dân xã Lăng Can rà soát diện tích đất có khả năng giao để đề xuất giao cho các hộ.