Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình đề nghị:

Hỗ trợ kinh phí xây dựng đường điện thắp sáng cho các ngõ, xóm của thôn Nặm Đíp. Hiện nay, thôn đang xây dựng thôn bản kiểu mẫu.

TRẢ LỜI:

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Lăng Can vận động các nguồn xã hội hóa, đồng thời tuyên truyền để nhân dân tự đóng góp kinh phí xây dựng đường điện thắp sáng cho các ngõ, xóm của thôn Nặm Đíp.