Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình đề nghị:

Xây dựng bể lọc nước đảm bảo hợp vệ sinh cho nhân dân sử dụng (Công trình nước sạch đã được đầu tư xây dựng và hoàn thiện để cấp nước sinh hoạt cho nhân dân trong thôn, tuy nhiên không phát huy được công năng sử dụng của công trình do không có bể lọc, đồng hồ; ở đầu nguồn người dân thả trâu nên nước rất bẩn).

TRẢ LỜI:

Nội dung kiến nghị của cử tri thuộc công trình cấp nước tập trung thôn Đon Bả - Làng Chùa, được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2007; Hiện nay, công trình do Ban Quản lý và dịch vụ đô thị huyện Lâm Bình quản lý, khai thác và đang hoạt động bền vững. Tuy nhiên, nước sinh hoạt nhiều lúc không đảm bảo vệ sinh do người dân thả trâu, bò tại khu vực đầu nguồn ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước cấp.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình tổ chức khắc phục tồn tại trên.