Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình đề nghị:

Đầu tư xây dựng cầu Thẳm My, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại canh tác sản xuất của nhân dân.

TRẢ LỜI:

Hiện nay nhân dân các thôn Nặm Chá, Nặm Đíp, Thẳm My, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình đi ra khu ruộng sản xuất tại thôn Thẳm My phải đi qua suối (lòng suối rộng khoảng 10m, mực nước bình thường vào mùa khô sâu trung bình 0,3m, vào mùa mưa lòng suối thường xuyên có lũ ống, lũ quét) nên đi lại rất khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ý kiến cử tri đề nghị đầu tư xây cầu tại vị trí nêu trên là chính đáng.

Tiếp thu ý kiến cử tri Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình và các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo đề xuất sử dụng nguồn vốn chương trình 135 và huy động các nguồn vốn xã hội hóa khác để đầu tư xây dựng công trình cầu theo ý kiến kiến nghị của cử tri.