Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình đề nghị:

Rà soát, kiểm kê lại diện tích đất và tài sản trên đất cho các hộ dân tại khu mặt bằng tái định cư xây dựng hồ Khuổi Luông để lập phương án đền bù cho nhân dân (các hộ gia đình đã nhiều lần kiến nghị nhưng vẫn chưa được giải quyết).

TRẢ LỜI:

Căn cứ hồ sơ giải phóng mặt bằng cụm công trình Khuổi Sẳn (Khuổi Cẳn) và Khuổi Luông xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình xác định nội dung kiến nghị của gia đình ông Chẩu Văn Vịnh đã được kê khai và kiểm kê đất đai, vật kiến trúc, cây trồng trên đất trong phạm vi giải phóng mặt bằng và được Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình phê duyệt tại Quyết định số 178/QĐ-CT ngày 31/01/2013 với số tiền là 298.424.613 đồng, trong đó: Bồi thường, hỗ trợ về đất là 31.635.200 đồng; bồi thường, hỗ trợ hoa màu là 4.482.200 đồng; hỗ trợ chuyển đổi nghề và đào tạo việc làm là 94.905.600 đồng; bồi thường, hỗ trợ vật kiến trúc là 267.401.613 đồng.

Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang (chủ đầu tư) đã thực hiện thanh toán cho gia đình với số tiền theo Quyết định được phê duyệt.