Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình đề nghị:

Sửa chữa hồ Nà Tha, hiện nay hồ bị thẩm thấu, rò rỉ, xuống cấp nghiêm trọng không tích đủ lượng nước phục vụ sản xuất; khi mưa lũ có nguy cơ vỡ đập.

TRẢ LỜI:

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 174/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng và phát triển thủy lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035. Trong đó, công trình hồ Nà Tha (còn gọi là hồ Nà Vàng) xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình đã được đưa vào danh mục ưu tiên đầu tư xây dựng, tu sửa, nâng cấp giai đoạn 2016-2020. Hiện nay, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn đang được giao làm Chủ đầu tư xây dựng công trình, sử dụng nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB8); dự kiến công trình được xây dựng năm 2018-2019.