Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình đề nghị:

Đầu tư xây dựng cầu Tơ Trờn, tạo điều kiện đi lại an toàn, thuận lợi cho nhân dân.

TRẢ LỜI:

Công trình trên đã được đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của huyện Lâm Bình. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình thực hiện các thủ tục cần thiết để sớm đầu tư xây dựng công trình theo quy định.