Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình đề nghị:

Đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học đáp ứng cho việc dạy và học của giáo viên và học sinh (hiện, nhiều trường còn thiếu phòng họp, phòng vi tính, tiếng Anh, mỹ thuật…).

TRẢ LỜI:

Hằng năm, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình bố trí kinh phí để xây dựng mới các nhà lớp học theo lộ trình, cũng như bố trí kinh phí để sửa chữa các nhà lớp học, các công trình phụ trợ đảm bảo đủ điều kiện cơ sở vật chất cho các trường lớp học trước khi bước vào năm học mới. Tuy nhiên, do ngân sách địa phương còn hạn hẹp nên huyện cân đối bố trí nguồn vốn ưu tiên từng bước thực hiện đầu tư các trường học nằm trong lộ trình trường chuẩn quốc gia, các trường có nhu cầu cần cấp bách.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình xây dựng lộ trình, cân đối bố trí vốn để tiếp tục đầu tư xây dựng nhà lớp học đảm bảo việc dạy và học cho giáo viên và học sinh.