Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình đề nghị:

Ngành Y tế cần có giải pháp hiệu quả để nâng cao y đức, tinh thần, thái độ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ y, bác sỹ, nhất là tại các trạm y tế xã; khắc phục tình trạng lạm dụng việc chuyển bệnh nhân lên tuyến trên, gây quá tải cho các bệnh viện và làm mất thời gian, tiền của của người dân.

TRẢ LỜI:

* Về đề nghị có giải pháp hiệu quả để nâng cao y đức, tinh thần, thái độ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ y, bác sỹ, nhất là tại các trạm y tế xã:

Nâng cao y đức, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên y tế đáp ứng sự hài lòng của người bệnh song song với việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Y tế. Trong những năm qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp để từng bước nâng cao y đức cho đội ngũ cán bộ y tế cụ thể: Ban hành kế hoạch thực hiện nội dung “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” theo hướng dẫn của Bộ Y tế nhằm thay đổi nhận thức, thái độ, phong cách phục vụ người bệnh của cán bộ y tế, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, củng cố niềm tin và sự hài lòng của người bệnh, thực hiện ký cam kết tập trung các nội dung sau: Tập huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp cho cán bộ y tế trong toàn ngành; xây dựng phong cách, thái độ phục vụ văn minh, thân thiện, không có tiêu cực; duy trì hoạt động dường dây nóng theo Chỉ thị số 09/CT-BYT ngày 22/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân về chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh thông qua đường dây nóng, phân công công chức, viên chức trực điện thoại đường dây nóng, đảm bảo thường trực 24/24h. Tôn trọng, lắng nghe các ý kiến phản ánh của nhân dân; duy trì, củng cố hòm thư góp ý tại tất cả các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh; triển khai Đề án “Tiếp sức người bệnh trong bệnh viện”.

* Về việc chuyển bệnh nhân từ tuyến dưới lên tuyến trên:

Ngày 11/12/2013, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 43/2013/TT-BYT quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh. Theo đó, các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện chuyển bệnh nhân lên tuyến trên để điều trị trong trường hợp bệnh vượt quá khả năng chuyên môn theo quy định.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện, vẫn có bệnh nhân tuyến dưới trực tiếp đăng ký, khám chữa bệnh tuyến trên (vượt tuyến) do nhiều nguyên nhân khác nhau. Để khắc phục tình trạng lạm dụng việc chuyển bệnh nhân lên tuyến trên gây quá tải cho các bệnh viện, làm mất thời gian và tiền của của người dân, Sở Y tế đã chỉ đạo 100% các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh áp dụng phần mềm quản lý khám chữa bệnh để quản lý chuyển tuyến. Các cơ sở khám chữa bệnh tuyến trên thực hiện tiếp nhận, khám, kê đơn và chuyển bệnh nhân về tuyến dưới để điều trị đối với những bệnh mà tuyến dưới có khả năng điều trị.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo tăng cường nâng cao y đức, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên y tế đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, hỗ trợ nâng cao năng lực tuyến dưới thông qua việc tăng cường hoạt động đào tạo, chỉ đạo tuyến theo Đề án 1816 (luân chuyển cán bộ từ tuyến trên về tuyến dưới để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh) nhằm hướng dẫn hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật giúp bệnh viện tuyến dưới khắc phục những hạn chế về nhân lực, năng lực chuyên môn, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân trên địa bàn tỉnh.