Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình đề nghị:

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng sản xuất cho các hộ gia đình, cá nhân tại thôn Bản Piat, thôn Nà Vài, thôn Nà Mỵ đã lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2015, nhưng đến nay vẫn chưa được cấp

TRẢ LỜI:

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ gia đình đăng ký kê khai đề nghị cấp giấy chứng nhận từ năm 2015. Tuy nhiên, diện tích cử tri đề nghị thuộc đất rừng phòng hộ được Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển đổi chức năng thành đất rừng sản xuất theo Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 31/12/2012 và Quyết định số 1859/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nguồn gốc sử dụng đất là do Ủy ban nhân dân xã quản lý.

Về nội dung giải quyết vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp đối với diện tích đất rừng sản xuất theo Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 31/12/2012 đã được Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn tại Văn bản số 602/STNMT-CCĐĐ ngày 29/5/2019.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình khẩn trương chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho các hộ gia đình theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường.