Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình đề nghị:

Cải tạo, nâng cấp xây dựng đường dây điện 0,4Kv; 0,2 Kv và xây dựng các nhánh xương cá vào khu dân cư xa trung tâm để nhân dân có điện sản xuất và sinh hoạt.

TRẢ LỜI:

Hiện tại, nhân dân xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình đang được cấp điện qua 10 trạm biến áp, với tổng công suất 1.075kVA, chiều dài đường dây hạ áp 19,66km, cấp điện lưới điện Quốc gia cho 1.281 hộ/1.281 thuộc 14/14 thôn  của xã (đạt tỉ lệ 100%).

Hiện tại, lưới điện khu vực xã Thượng Lâm đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành. Tuy nhiên, một số hộ dân cư ở rải rác trong các thôn cách xa đường dây hạ thế phải tự kéo đường dây điện sau công tơ về đến nhà để sử dụng điện. Đường dây điện sau công tơ là do khách hàng tự đầu tư có chiều dài lớn, đa số được dùng bằng cột tre, cột gỗ, dây dẫn điện tiết diện còn nhỏ chưa đạt yêu cầu cho sử dụng điện, dẫn đến chất lượng điện năng chưa đảm bảo.

Để đảm bảo điện cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân khu xa trung tâm, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Công ty Điện lực Tuyên Quang xem xét, nghiên cứu có phương án cải tạo lưới điện nông thôn xã Thượng Lâm và trình Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phê duyệt để triển khai thực hiện.