Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình đề nghị:

Hỗ trợ thêm kinh phí để xây dựng nhà văn hóa thôn, bản. Hiện nay, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, thu nhập thấp không đủ khả năng để đóng góp (mức đóng góp để xây dựng nhà văn hóa như hiện nay là quá cao)

TRẢ LỜI:

Từ năm 2011 đến nay xã Khuôn Hà đã được đầu tư xây dựng 07 nhà văn hóa/12 thôn, bản, trong đó: đầu tư bằng nguồn vốn Nhà nước 100% là 04 công trình; đầu tư bằng nguồn vốn Nhà nước và xã hội hóa là 03 công trình.

Căn cứ thu nhập bình quân đầu người (17.986.000 đồng/người/năm), điều kiện phát triển kinh tế, mức thu nhập của người dân xã Khuôn Hà nói riêng, huyện Lâm Bình nói chung, mức như trên đóng góp vẫn cao. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình tiếp tục tuyên truyền về cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh theo phương châm “nhà nước hỗ trợ, nhân dân cùng làm”, lồng ghép các nguồn vốn khác, vận động các cá nhân, tổ chức kinh tế, nhà hảo tâm ủng hộ để giảm mức đóng góp của nhân dân, tăng mức huy động từ ngày công, vật liệu, hạn chế huy động đóng góp bằng tiền mặt để giảm bớt khó khăn cho nhân dân.