Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình đề nghị:

Nâng cấp công trình cấp nước sinh hoạt cho thôn Bản Thàng, đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân, hiện nay công trình chỉ cấp nước phục vụ được cho 20/100 hộ dân.

TRẢ LỜI:

Công trình cấp nước sinh hoạt thôn Bản Thàng, xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình được đầu tư xây dựng và bàn giao đưa vào sử dụng năm 2004, cấp nước sinh hoạt cho 40 hộ dân thôn Bản Thàng. Năm 2014 do công trình bị hư hỏng xuống cấp, chỉ đảm bảo cấp nước cho khoảng 16 hộ. Năm 2016, công trình được đầu tư nâng cấp, mở rộng bằng nguồn vốn Chương trình xây dựng nông thôn mới, hiện nay công trình đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng từ ngày 29/12/2016, đã đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho 74 hộ dân trong thôn. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 50 hộ nhân dân chưa được sử dụng nước sinh hoạt từ công trình.

Hiện nay, Dự án nâng cấp mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình đã được đề xuất đầu tư thuộc danh mục công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn trong “Quy hoạch xây dựng và phát triển thủy lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035” được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 07/12/2016.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp với UBND huyện Lâm Bình và các ngành liên quan cân đối, bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện đầu tư, trong đó xem xét ưu tiên đầu tư đối với hệ thống cấp nước sinh hoạt cho thôn Bản Thàng, xã Năng Khả.