Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình đề nghị:

Xây dựng cầu qua suối trên địa bàn thôn Nà Lung, để nhân dân thuận tiện đi lại và phát triển sản xuất.

TRẢ LỜI:

Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình xem xét và xây dựng kế hoạch huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng công trình, phục vụ nhân dân thuận tiện đi lại và phát triển sản xuất.