Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình đề nghị:

Xây dựng đập Bó Tháo để dẫn nước về phục vụ tưới tiêu cho thôn, hiện nay diện tích đất rộng nhưng không có nước để nhân dân sản xuất.

TRẢ LỜI:

Hiện nay, công trình Bó Tháo (còn gọi là công trình Khao Đao) đã được đề xuất thuộc danh mục công trình sửa chữa, nâng cấp, làm mới giai đoạn 2021-2025 trong “Quy hoạch xây dựng và phát triển thủy lợi tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035” được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 42//NQ-HĐND ngày 07/12/2016.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình và các ngành liên quan xem xét, sắp xếp thứ tự ưu tiên, cân đối, bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện đầu tư theo quy định.