Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình đề nghị:

Xem xét, có phương án mở thông tuyến đường từ thôn Khuổi Củng, xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình sang xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang để nhân dân thuận tiện trong việc giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế

TRẢ LỜI:

Tuyến đường từ thôn Khuổi Củng, xã Xuân Lập sang xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang có chiều dài khoảng 8,0km. Đề nghị của cử tri về đầu tư công trình là chính đáng tuy nhiên do ngân sách địa phương còn hạn hẹp, chưa thể đầu tư xây dựng công trình được. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình xem xét, bố trí nguồn vốn do huyện quản lý hoặc huy động các nguồn vốn hợp pháp để đầu tư xây dựng tuyến đường phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.